Thursday, November 5, 2015

עולמים

 הדלקנו נירות ונקית לי את האוזניים,
קניתי חלב קוקוס שסרפו לך העיניים,
שחינו על חופיי צרפת והתמסתלנו בגרמניה, ואני זוכר שפעם כמאת נדקרנו באיטליה
 חוויתי איתך דברים שלא יקרו יותר לעולמים, תמיד קשה לומר שלום לאנשים שאוהבים.

הסתנו את העיניים מפנטזיה מתפוררת, התעוררתי מחלום ואני אם מישהי אחרת.
המשכנו הלה עם הסיפור של החיים, עך לב שבור לא מתרפה הוא רק גודל סביב הסדקים 
חוויתי איתך דברים שלא יקרו יותר לעולמים תמיד קשה לומר שלום לאנשים שאוהבים

היו זמנים טובים והיו גם קצת פחות
 משהיה היה והכל יכול להיות
יש עבר ויש עתיד אבל חיים רק בהווה
כל רגע שהיה איתך היה לי די שווה
חוויתי איתך דברים שלא יקרו יותר לעולמים תמיד קשה לומר שלום לאנשים שאוהבים

 

No comments:

Post a Comment